Úvod | Obchodní podmínky | Kontakt | Záruční podmínky | Doprava

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře, telefonu nebo e-mailu. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 1-14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás o dodání kontaktovat.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením.
  • Se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)
  • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním.
  • Výrobek byl poškozen nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:Informujte nás o reklamaci vždy telefonicky nebo emailem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Vrácení zboží:Pokud nám, po dohodě, budete posílat zboží zpět, neposílejte jej, prosím, formou dobírky!!! Dobírky v žádném případě nepřijímáme, neboť nelze před vyzvednutím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží. Pošlete běžným, nejlépe pojištěným balíčkem. Součástí reklamovaného zboží musí být veškeré příslušenství, dokumenty (doklad, návod, prohlašení o shodě atd.), ktere jste obdrželi při nákupu. Dále spolu se zbožím zašlete dopis s podrobným popisem závady. Vracíme peníze pouze za zboží, nikoliv za poštovné. V případě, že se nám vrátí zboží neodpovídající jeho stavu při odeslání, tj. u nového zboží například opotřebené, jehož hodnota je tím snížena, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit. Kupujícímu bude v tom případě vrácena platba za zboží snížená o částku odpovídající míře poškození vráceného zboží zaviněného kupujícím.

Zákazník, pokud není spokojen, má možnost zboží nepoužité do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.